Gasan, Marinduque – Sa pamamagitan ng Book Nook Marinduque kabilang sa 10 site sa kapuluan ang nabigyan ng pagkakataon upang magsagawa ng HIbla Local Filipina 3. Bilang pagdiriwang ng Buwan ng mga bata, pagbabasa maging ng mga silid-aklatan at serbisyong pang-impormasyon, naghahandog ang BN Marinduque ng serye ng mga palihan. Salamat sa inilaang programa ng National Book Development Board (NBDB), mayroong palihan sa sayaw, pagguhit, pagkukuwento, musika at dula. Ang BN Marinduque ay kasama sa unang ng mga site sa buong bansang nagkaroon ng mga reading center nagsusulong mga mga akda at may-akdang Filipino.  Upang matiyak ang tuloy-tuloy ang mga Book Nook Sites, ang NBDB ay nagbigay ng mga grant para magsagawa ng mga community-based storytelling workshop noong 2021. At muling nagkaroon ng summer arts workshop sa paggitan ng Mayo at Hunyo kasabay ng ika-70 taon ng Marinduque State College, ang platinum anniversary nito mula sa pagiging Marinduque School of Arts and Trades noong Hunyo 21, 1952.

Sa buwan ng Nobyembre ang ipinagdiriwang ang Reading, Libraries & Information Services at Children’s Month, ang Book Nook Marinduque ay nagsimula na sa Hibla Local Filipina 3 kasama ang dance, drawing, retelling, theater at music writing workshop sa dalawang outreach sites sa Gasan and Mogpog. Kasama ang Kagawaran ng Edukasyon Dibisyon ng Marinduque partikular sa distrito Mogpog, Boac at Gasan. Hindi bababa sa 75 kalahok mula sa elementary schools sa Ino, Capayang at Laon, Mogpog kasabay ng Bognuyan, Mahunig-Banot at Gasan Central. Mayroon din mula sa mga secondary schools ang Hibla Local Filipina 3 kagaya ng Mogpog Comprehensive National High School, Bangbang National High School, MSC Integrated High School at maging ang Marinduque National High School Special Program in the Arts kasama MSC Bachelor of Culture and Arts Education.

Nakipag-ugnayan ang Book Nook Marinduque sa mga local cultural-educators at titser-iskolar, local artists at craftsmakers kagaya nina Sir Cassius Nitoral para sa drawing, Sir Randy Sales sa dance, Ka Oski Loreto sa music at songwriting, kasama rin si Mam Romilyn Brual para sa storytelling  at retelling, Sir Carl Lagar at Sir Bryan Viray sa theater arts.

Tatakbo ang Book Nook Marinduque sa Hibla Local Filipina 3 mula Nobyembre 4, 7 and 11 sa MSC Extramural campus in Mogpog tungkol sa drawing kasabay ng parallel session sa Gasan Municipal Children’s Library sa Brgy Mahunig, Gasan para naman sa dance. Ang kasunod ay para sa music at songwriting workshop mula Nobyembre 14, 18 and 21 sa Book Nook Marinduque sa Mogpog at drawing sessions naman sa Gasan ang kasabay nito. Sa paggitan nito, magkakaroon din ng pang-umaga at panghapon na session sa MNHS at MSC tungkol sa retelling mula Nobyembre 15 hanggang 17 at para sa theater arts kasama ang craftsmaking sa Nobyembre 22-24. Sa huli, magdaraos ng showcase ng mga natapos na output sa Nobyembre 25 sa Book Nook Marinduque site sa Mogpog para sa unang anibersaryo ng mga Book Nook sa bansa.